Trends in trainingen

Er zijn een aantal trends in het leren en ontwikkelen van medewerkers.

Belangrijke trends die wij volgen bij onze trainingen zijn:

certificering,

kortere trajecten en

return on investment.

Trainingen kunnen worden afgesloten met een examen waarbij een certificaat behaald kan worden.

De trainingen zijn kort en toegesneden op de cursisten.

Return on investment zit in het feit dat de docent steeds de relatie met de praktijk van cursist kan leggen. Zo ziet de cursist wat het geleerde direct in de praktijk kan betekenen. Het beter functioneren in projecten of processen is dan de winst voor de organisatie.