Het personeelsproces

Tijdens de loopbaan van medewerkers zijn steeds weer trainingen nodig. Soms zijn het trainingen om hun huidige werkzaamheden op een professionele uit te kunnen voeren. Soms zijn het trainngen voor een volgende functie of zelfs voor een volgende baan.

Consultancy en assessments

Yvomar Training geeft adviezen aan:

- organisaties met betrekking tot hun opleidingen en trainingen in de ruimste zin

- mensen over opleidingstrajecten om te komen tot een betere functievervulling of kwalificatie voor een nieuwe functie.

Opleidingen en trainingen hebben een nauwe relatie met het personeelsproces.

Opleidingsbeleid beschrijft op welke manier een organisatie vorm wil geven aan opleidingen en trainingen in de verschillende fasen van een loopbaan van een medewerker. Ook de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers heeft hierin een plaats. Ook het portfolio aan bedrijfsopleidingen en trainingen en de syllabi die daarbij horen zijn belangrijke onderwerpen. En de docenten en de kwaliteit van de docenten. Zoals reeds eerder gezegd: opleiden in de ruimste zin.

Over al deze onderwerpen geven wij adviezen.

Wij kunnen eventueel ook de wijzigingen implementeren die nodig zijn om de adviezen om te zetten in praktische uitvoering.

Assessments voor functies en voor uw organisatie

Assessments voor de Functioneel beheerders, Technisch beheerders , Projectmanagers, Applicatie beheerders of regisseurs van ICT dienstverlening /Service Level Managers.

- Er zijn mensen die functioneel beheerder, technisch beheerder, applicatie beheerder, projectmanager of regisseur van ICT dienstverlening / Service Level Manager willen worden en dat nu nog niet zijn.

- Er zijn mensen die als functioneel beheerder, technisch beheerder, applicatie beheerder, projectmanager of regisseur van ICT dienstverlening / Service Level Manager werken maar vinden dat ze nog niet voldoende competenties hebben om hun functie optimaal te kunnen vervullen.

- En er zijn ook functioneel beheerders, technisch beheerders, applicatie beheerders, projectmanagers of regisseurs van ICT dienstverlening / Service Level Managers die vinden dat ze goed functioneren maar dat vooral vanuit de praktijk geleerd hebben.

Kortom, in welke fase u ook zit voor wat betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke competenties, u kunt een assessment doen. Bij dat assessment wordt vastgesteld welke competenties u bezit en op welk niveau ze zijn. U krijgt daarvan een verslag, een portfolio en een studieadvies. Zo kunt u zelf met uw portfolio aantonen in hoeverre u voldoet aan de gestelde eisen. Het assessment functioneel beheerder, technisch beheerder, applicatie beheerder, projectmanager of regisseur van ICT dienstverlening / Service Level Manager is een echte aanrader!

Een Assessment voor uw organisatie. In dit assessment wordt vastgesteld wat er in uw organisatie al aan functioneel beheer, technisch beheer, applicatie beheer, service level management of projectmanagement gedaan wordt en welke zaken nog zijn blijven liggen. Dit wordt ook wel een nulmeting genoemd. Het is een startpunt voor een verdere implementatie, een stap naar een hogere volwassenheid. Zo'n assessment heeft een relatief korte doorlooptijd en geeft u een goed inzicht in de status van uw processen. Daarna kunt u besluiten wat de beste aanpak wordt om met uw organisatie op een hoger niveau te gaan functioneren.

Als u meer wilt weten over onze consultancy dan kunt u ons bellen of via het contactformulier contact met ons opnemen.