Functioneel beheer van informatiesystemen

Bij projecten waar het gaat om ICT en bedrijfsvoering wordt steeds vaker architectuur gebruikt. We willen tenslotte voor het project start graag weten wat we nu gaan maken. Als deelnemer aan stuurgroep, projectgroep of werkgroep is het van belang om enige kennis en inzicht te hebben in architectuur binnen een project.

Beschikbare trainingen

Business Information Management Foundation

Business informatiemanagement wordt in Nederland aangeduid als informatiemanagement en functioneel beheer. BiSL is het bestaande framework voor business informatiemanagement. Het framework beschrijft de processen en activiteiten en ondersteunt dit met een set van best practices. Deze training is uitstekend geschikt voor IT-ers en niet-IT’ers die een verantwoordelijkheid hebben voor de informatievoorziening van een organisatie. Zij hebben in hun functie een rol bij het aansturen, richting geven en de uitvoering van (IT)-dienstverlening.

Professionele Communicatie Foundation

Doel van deze training is het overbrengen van basiskennis van mondelinge en schriftelijke communicatie. Diverse aspecten van communicatie die relevant zijn voor IT-ers komen aan bod. De onderwerpen van deze module zijn: doelgerichte communicatie, structuur in communicatie, schriftelijke communicatie en mondelinge communicatie. De training Professionele Communicatie Foundation is een basis voor iedere ervaren of beginnende IT'er. De training is bedoeld voor alle functies en niveaus binnen de IT; van servicedesk medewerker en applicatiebeheerder tot IT-manager.

Informatiesystemen Foundation

De training Informatiesystemen biedt een goede en toegankelijke start in, en een oriëntatie op de IT. De belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen komen aan bod. De training biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en fasen uit de life cycle van systemen. Diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken die betrekking hebben op informatiesystemen worden in een brede context geplaatst. De training richt zich op startende en ervaren IT-ers die hun perspectief willen verruimen en/of meer zicht willen krijgen op de rol van de IT binnen organisaties.

Testen Foundation

De training Testen Foundation (Smartest ®) biedt een eerste kennismaking met het vakgebied testen en is bedoeld voor iedereen die op een of andere wijze in zijn/haar werk met testen te maken kan krijgen. De onderwerpen van deze training zijn: kwaliteit van de informatievoorziening, het testproces en de testorganisatie. De training Testen Foundation richt zich op iedereen die binnen een organisatie betrokken is bij het testen van (onderdelen van) informatievoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan: IT-gebruikers, -beheerders en -ontwikkelaars die in hun dagelijks werk met testen te maken krijgen. Deze training is ook geschikt voor iedereen die basiskennis wil hebben van het testen, zoals projectmanagers, kwaliteitsmanagers, manager softwareontwikkeling, informatieanalisten en consultants. Kennis op het niveau van Informatiesystemen Foundation (ISyF) wordt aanbevolen.

TMap NEXT®

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van IT-producten van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap NEXT®) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. Dit is een training voor testers die hun werk gestructureerd willen uitvoeren. De winst van gekwalificeerde testers voor organisaties en opdrachtgevers is dat de gestructureerde aanpak leidt tot een efficiënter testproces. De training TMap NEXT® Test Engineer is primair bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testen bezig zijn. Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen worden aanbevolen.

Databases en SQL Foundation

De training Databases en SQL Foundation biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL. De training laat u kennis maken met de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagement systemen. Met SQL leert u databases te benaderen en te wijzigen. Degenen die deze training met succes doorlopen, zijn bekend met de belangrijkste componenten van databases en databasemanagement systemen. Ze kunnen relationele modellen interpreteren en beoordelen. Ze hebben met deze training voldoende kennis om in de praktijk de basisbeginselen van SQL te kunnen toepassen. De training richt zich op starters in de IT. De training is gericht op mensen die zich willen verdiepen in het onderwerp databases en die de basisbegrippen van SQL willen beheersen. De training is geschikt als start voor mensen die zich willen specialiseren in deze onderwerpen.

Als u meer wilt weten over een training of over architectuur dan kunt u ons bellen of via het contactformulier contact met ons opnemen.