Informatiemanagement

Door het jaar heen zullen projecten uitgevoerd worden waarbij onder andere informatiesystemen worden gewijzigd. Jaarlijks vinden ook wijzigingen plaats in de strategische jaarplannen van de organisatie. Al die wijzigingen hebben invloed op het informatiebeleid. Het informatiebeleidsproces zorgt ervoor dat de wijzigingen doorgevoerd worden in het informatiebeleid.

Beschikbare trainingen

Informatiebeleid

De meeste organisaties gebruiken informatiesystemen om uiteindelijk hun doelstellingen te kunnen realiseren. Het is verstandig dat de directie / het management uitspraken doet over de wijze waarop de systemen gebruikt moeten worden. Dit noemen we informatiebeleid. In deze training wordt het opstellen van informatiebeleid praktisch beoefend. Tevens wordt het informatiebeleidsproces behandeld.

Informatiemanagement

Bij de training informatiemanagement worden alle taken van de Informatiemanager behandeld. Om een idee te geven noemen hier enkele van die taken:

1. Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatievoorziening

2. Coördineren van de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de businessunits en de vertaling daarvan naar concrete projecten

3. Laten uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases

4. Zorgdragen voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening

5. Aansturen van de functioneel beheer organisatie

Informatieplanning

Ieder jaar worden in het kader van de ‘Planning en Controlcyclus’ plannen gemaakt voor het daarop volgende jaar. Jaarlijks, vaak in augustus en september, gaan afdelingshoofden of teamleiders bezig hun jaarplannen te maken. Als het gaat om de informatievoorziening dan maken zij een ‘informatieplan’. In deze training leert u praktisch hoe u een jaarplan moet schrijven. Tevens leert u de plaats en functie van het informatieplan in de ‘Planning en Controlcyclus’.

Als u meer wilt weten over een training of over architectuur dan kunt u ons bellen of via het contactformulier contact met ons opnemen.