Projectmanagement

Bij projecten waar het gaat om ICT en bedrijfsvoering wordt steeds vaker architectuur gebruikt. We willen tenslotte voor het project start graag weten wat we nu gaan maken. Als deelnemer aan stuurgroep, projectgroep of werkgroep is het van belang om enige kennis en inzicht te hebben in architectuur binnen een project.

Beschikbare trainingen

Projectmanagement

In deze training wordt een basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en stafstructuur worden behandeld. Welke competenties zijn nodig voor een succesvolle projectdeelname? De onderwerpen zijn: project definitie, project techniek en methodieken projectfasering.

Programmamanagement

Bij Programmamanagement leert u principes en processen voor de implementatie en het managen van een programma. Een programma bestaat uit een aantal samenhangende projecten en activiteiten met als doel resultaten en voordelen te behalen die passen bij de doelstellingen van een organisatie.

Projectplanning - Kritieke pad

In de planning van een project ontstaat een kritiek pad als sommige van de uit te voeren activiteiten (of 'taken') van andere activiteiten afhankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de ene activiteit pas kan starten nadat een andere activiteit is voltooid. Activiteiten liggen in het kritieke pad, als het schuiven van de activiteit het schuiven van de einddatum veroorzaakt. Leer het kritieke pad van uw projecten te bepalen.

Projectenportfolio

Welke projecten zijn er aangemeld om uitgevoerd te worden. Hoe bepalen we welke projecten we gaan uitvoeren en welke (nog) niet. Voldoen de projecten al aan alle noodzakelijke voorwaarden om te kunnen starten. Wie beheert eigenlijk het projectenportfolio?

Werken onder architectuur

Projecten moeten opleveren wat er in de business case beschreven staat. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, wat is de kwaliteit van wat er opgeleverd gaat worden? Met architectuur! Maar hoe werkt dat dan. Architectuur, projecten, portfolio, beleid, programma's.. Dat leert u tijdens de training.

Impactanalyse

Voordat projecten opgestart gaan worden wil de bedrijfsleiding eerst weten wat de impact van de wijziging betekent voor de onderneming. Hoe wordt de impact bepaald en hoe ziet de impactanalyse er dan uit. Dat gaat u tijdens de training beoefenen met praktijkvoorbeelden.

Business Case

Voor ieder project wordt een Business Case geschreven. In grote lijnen kunnen we zeggen dat in een Business Case staat wat het doorvoeren van de wijziging zal opleveren voor de organisatie. Er staat ook in beschreven wat de baten van de wijziging zullen zijn. Ook als dat niet in geld is uit te drukken. Verder vinden we in de Business Case informatie over het projectrisico. Tijdens de training leert u het maken van een Business Case aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Als u meer wilt weten over een training of over architectuur dan kunt u ons bellen of via het contactformulier contact met ons opnemen.